Ranking stron internetowych, najlepsze strony www

Wolny Toruń

  Od początku istnienia Związku Pruskiego niepoślednią w nim rolę odgrywał Toruń. To tu, w tym mieście, gdy w roku 1420 płonął zamek krzyżacki - mieszczanie nawet palcem nie ruszyli, by ratować zakonną twierdzę. I choć pożar mógł zagrażać także ich dobytkowi, patrzyli obojętnie. Choć nie tak całkiem obojętnie - rzucali kamieniami w zakonnych rycerzy usiłujących gasić ogień.

  W w tym też mieście doszło do otwartego buntu i walki przeciwko Krzyżakom. 4 lutego 1454 roku mieszczanie toruńscy wysłali przez pachołka miejskiego do wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego w Malborku, Ludwika von Ehrlichhausena, akt zrywający więzy z Zakonem. 6 lutego 1454 roku działa miejskie w Toruniu ostrzełały zamek krzyżacki, który następnie został szturmem zdobyty przez mieszczan i zburzony tak skutecznie, że nigdy już nie podniósł się z ruin.

  Po tym jak poselstwo Związku Pruskiego udało się do Krakowa, do króla polskiego Kazimierza Jagiellończyka z probą o przyłączenie ziem do Królestwa Polskiego nastal czas II Pokoju Toruńskiego. Krzyżacy nie chcieli wyrzec się zagrabionych, a teraz utraconych ziem. Popierał ich w tym cesarz niemiecki, roszczący sobie prawo do tych krain, i papież, który nie chciał zatwierdzić IT Pokoju Toruńskiego.Wykorzystując te stosunki, zakon krzyżacki szykował się do odwetu. Już w roku 1478 rozpoczął działania zbrojne przeciwko Polsce, zakończone jednak niepowodzeniem. Skoro orężne wyprawy nie dawały pożądanego rezultatu - Krzyżacy zaczęli dążyć do oderwania od Polski i odzyskania Prus Królewskich drogą wzmocnienia stanowiska Zakonu i sabotowania traktatu toruńskiego.