Ranking stron internetowych, najlepsze strony www

Mikołaj Kopernik

  Ród Koperników wywodził się ze śląskiej wsi Koperniki, położonej w okolicy Nysy i Otmuchowa. Od końca XII wieku Koperniki należały do dóbr biskupstwa wrocławskiego, które to dobra znajdowały się w obrębie Królestwa Polskiego. Wieś, lokowana przed rokiem 1272. była zamieszkana w większości przez ludność polską, jak zresztą cala ziemia otmuchowsko-nyska. Nazwa wsi zachowała się w najstarszych zapiskach w różnych wersjach: Copniik (1272), Copirnik (1284), Copirnich (ok. 1284), Copemic (1290), Copernik (1291), Kopernic (1298). Zdaniem niektórych uczonych nazwisko Kopernik wywodzi się od łacińskiego słowa cuprum - miedz, która w staropolszczyżnie nazywana była - koper. Miejscowość Koperniki byłaby więc osadą koperników. czyli ludzi zajmujących się obróbką miedzi. Wielu badaczy wyraża jednak pogląd, że nazwa wsi Koperniki pochodzi od polskiej nazwy rośliny koper. Podobny źródło-słów - od nazw roślin - spotyka się w wielu nazwach polskich miejscowości, jak np. Szczawnik, Chmielnik. Jodłownik, Lipnik.

  Tak więc ród Koperników wywodził się ze wsi i był pochodzenia chłopskiego. Ale już od XIV wieku synowie tego rodu zaczęli osiedlać się w różnych miastach Polski - w Ząbkowicach, Nysie, Zgorzelcu, Olkuszu, Lwowie. Krakowie. Toruniu. Wiemy np., że we Wrocławiu od roku 1427 wikariuszem przy katedrze wrocławskiej i mansjonarzein (tzn. księdzem wolnym od innych obowiązków kapłańskich poza odprawianiem mszy i modłów) w krypcie kościoła św. Krzyża był "Stanisław Czawdener alias Coppernick".

źródlo: Jan Adamczewski "Mikolaj Kopernik i jego epoka"