Ranking stron internetowych, najlepsze strony www

Młodość w Toruniu

  Mikołaj był njmłodszym synem Mikołaja oraz Barbary Koperników. Urodził się dnia 19 lutego 1473 roku. Mikołaj miał rodzeństwo - brata Andrzeja (urodzony około roku 1470, poświęcił się karierze duchownej) oraz dwie siostry: Katarzynę (została żoną kupca i ławnika toruńskiego - Bartłomieja Gertnera, pochodzącego z Krakowa, i miała z nim pięcioro dzieci: Katarzynę, Krystynę, Reginę, Jerzego i Albrechta) i Barbarę (wstąpiła do klasztoru benedyktynek w Chełmnie). Data urodzin jest jednak sprawą niejasną ponieważ zaginęła metryka i nie zachował się żaden dokument, który by czarno na białym stwierdzał jej prawdziwość.

  O najmłodszych latach Kopernika wiadomo niewiele. Gdy mały Mikołaj biegał po toruńskich uliczkach i zaułkach - zamek krzyżacki leżał już w gruzach i był zapewne także miejscem zabaw i tajemniczych wypraw okolicznej dzieciarni. Sąsiadujące z domem rodzinnym uliczki, pobliskie mury miejskie, baszty i niedaleki brzeg Wisły - to był prawie cały ówczesny świat małego Mikołaja. Niedługo zresztą. Już w roku 1480, a więc gdy Mikołaj imał 7 lat, jego ojciec sprzedał dom przy ul. św. Anny i przeniósł się do zakupionej w roku 146S kamienicy w Rynku Staro­miejskim, pod dzisiejszym numerem 36. Mikołaj 18 lat miał, gdy jesienią 1491 roku opuścił Toruń.

źródlo: Jan Adamczewski "Mikolaj Kopernik i jego epoka"