Ranking stron internetowych, najlepsze strony www

Ród Koperników

  Właśnie w Toruniu, gdzieś w latach 1458-1463, Mikołaj Kopernik senior poślubił pannę Barbarę Watzenrodów nę. córkę bogatego patry-cjusza i ławnika toruńskiego Łukasza Watzenrodego i jego żony Katarzyny, o której stare dokumenty mówią, że była „koroną wszystkich niewiast w mieście Toruniu". Katarzyna była „de gente Modlibog" -a więc z domu Modlibożanka. W toruńskich księgach ławniczych zachowały się liczne wiadomości o Modlibogach. Był to szeroko rozgałęziony ród, mający na przełomie XV i XVI stulecia siedziby w ziemiach krakowskiej i chełmińskiej, i utrzymujący bliskie kontakty z Toruniem.

  Podobnie jak ród Koperników także i Watzenrodowie wywodzili się ze śląska, z okolic świdnicy. W śląskich dokumentach ich nazwisko pojawiło się już w XIII wieku i pisane było, jak zresztą i później, w przeróżny sposób: Wezcenrode. Watzenrod, Watzinrode, Wazygenrode, Waczenrode, Watczcnrode.

źródlo: Jan Adamczewski "Mikolaj Kopernik i jego epoka"