Ranking stron internetowych, najlepsze strony www

Życie w dawnym Toruniu

  Toruń w dawnych czasach był sławnym i ważnym ośrodkiem prowadzącym handel z wieloma miastami i portami zachodniej i wschodniej Europy. Położony w odległości ponad 200 kilometrów od Bałtyku, lecz związany z nim wstęgą Wisły-Toruń nazywany był wówczas "wewnętrznym portem bałtyckim obszarów Polski". 172 kupców toruńskich prowadziło w XIV wieku zamorskie transakcje handlowe. Wiemy już, że przechodziła tędy węgierska miedź, również z Węgier, a także z Rusi i z ziem polskich szły tędy w świat zboże i płody leśne, z Anglii - sól morska, śledzie, z Flandrii - słynne, znakomite w gatunku sukna.

  Krajobraz handlowy ówczesnego Torunia opisal w swej książce o Koperniku Herman Kesten: "Do Torunia przybywały wielkie żaglowce hanzeatyckie zdążające do Brugii, Bergen, Lubeki i Stral-snndu lub nawet aż do Londynu. Płynęły one konwojami; eskortowane przez uzbrojone żaglowce dla ochrony przed piratami z Bractwa świętego Witalisa. Z głębi Polski i Węgier przybywali tratwami flisacy, wioząc smołę, miód, dziegieć i wosk. W górę rzeki statki przewoziły sól i solone śledzie, sukno, jedwab i korzenie, które sprowadzano przez Wenecje i Brugię ze Wschodu.

  Kupcy toruńscy bywali na całym świecie. Bogaty kupiec tamtejszy płacił niekiedy więcej podatków niż cała chełmińska szlachta... Toruńczycy zawierali traktaty handlowe z wielkimi krajami - Toruń był miejscem przeładunkowym dla Polski, Węgier i zachodniej Europy. Kupcy toruńscy przywozili cudzoziemskie towary i nowinki z Wenecji i Nowogrodu, Norymbergi, Brugii. Bergen. W Londynie mieli swe domy. a w Danii własnych sędziów oraz prawo wolnego połowu ryb.Toruń był - podobnie jak Gdańsk, Elbląg i Kraków - członkiem wielkiej Hanzy, tego pólnocnoeuropejskiego związku zrazu kupców, a potem wolnych miast położonych nad morzem lub wewnątrz kraju..."

Źródlo: Jan Adamczewski "Mikolaj Kopernik i jego epoka"