Ranking stron internetowych, najlepsze strony www

Inicjatywy mieszkańców

Bractwo Kurkowe 

  Oczywiście w Toruniu, podobnie jak w wielu innych miastach Polski i Europy, istniało Bractwo Kurkowe, którego członkowie ćwiczyli oko i dłonie w miasta obronie"'. Te strzeleckie bractwa dobrze zapisały się w historii, ćwicząc mieszczan w sztuce stizelania i obrony, pierwsze stając na murach w razie zagrożenia przez wroga. Tradycyjnym celem w ćwiczeniach strzeleckich Bractwa Kurkowego był kur na żerdzi i jego zestrzelenie byio warunkiem zdobycia tytułu króla kurkowego. Otóż wiemy, że w Toruniu od roku 1411 żerdź z kurem stała na międzymurzu obok barbakanu przy Bramie Sturotoruńskiej i że tam właśnie odbywały się zawody strzeleckie Bractwa Kurkowego. Działo się to wiec niedaleko domu, w którym urodził się i spędził dzieciństwo Mikołaj Kopernik. Wiemy też. że tak dziadek Mikołaja -Łukasz Watzenrode, jak i wuj - Tideman von Allen, a zapewne i inni krewni brali udział w strzeleckich ćwiczeniach. Potem, gdy w roku 1489 siedzibą Bractwa został tzw. Dwór Mieszczański, stojący na międzymurzu od strony Starego Miasta w pobliżu zamku krzyżackiego, przeniesiono strzelnicę do przyległej do Dworu fosy. Efekty ćwiczeń kurkowych braci widoczne są jeszcze dziś w postaci wyszczerbień na zachowanym murze tzw. Tamy.

Towarzystwo Jaszczurcze

  Towarzystwo Jaszczurcze rozwijało swą działalność i na inne tereny podległe Krzyżakom i stało się podstawą zawiązanego w roku 1440 w Kwidzynie Związku Pruskiego. Ta antykrzyżacka konfederacja szlachty i miast obejmowała m. in. Toruń, Chełmno, Elbląg, Gdańsk, Malbork, Kętrzyn, Lidzbark Warmiński, Braniewo, Lębork, Olsztyn i inne miasta ziem pomorskich i pruskich. Celem obu organizacji była nie tylko samoobrona przed gwałtami, mordami, rabunkami, bezprawnymi konfiskatami uprawianymi przez Krzyżaków, lecz także dążenie do ponownego połączenia ziem nadbałtyckich z polską macierzą. I choć Krzyżacy robili wszystko, by zniszczyć te organizacje, choć ich antypolskie działania popierali i cesarz, i papież, który Związek Pruski obłożył klątwą - antykrzyżacka konfederacja nie poddawała się.

Źródlo: Jan Adamczewski "Mikolaj Kopernik i jego epoka"