Ranking stron internetowych, najlepsze strony www

Barbakan

  System obronny oparty na murach istniał w Toruniu już od XIII wieku, ale z biegiem lat i wraz z rozwojem broni palnej rozbudowywał się i udoskonalał. I tak w XV wieku zaczęto budować dodatkowo zabezpieczający miasto system przedbrami i barbakanów. Toruński barbakan wznieśli w roku 1429 mistrzowie Vynkenczayl i Anzelm przed Bramą Starotoruńską. Była to potężna, mająca kilkanaście metrów wysokości wieża obronna. Drugi podobny barbakan powstał w Toruniu w roku 1449 przed Bramą Chełmińską i był dziełem niejakiego mistrza Łukasza, znanego nam tylko z imienia. Również w XV stuleciu zbudowano na narożnikach zewnętrznych murów trzy okrągłe baszty, które wdzięcznie nazwano: K.oci Łeb, Kocia Łapa i Koci Ogon. Źródlo: Jan Adamczewski "Mikolaj Kopernik i jego epoka"